top of page

SIKKERHET

Vi er opptatt av å lagre dine eiendeler på en trygg og forsvarlig måte. Kameraovervåkning, alarm og adgangskontroll. SotraMinilager er sikret og overvåket 24 timer i døgnet.

Våre innendørs tempererte lagerboder holder jevn temperatur og luftfuktighet. Hos oss kan du trygt lagre både møbler og innbo, papir/bøker, elektronikk og sesongutstyr.

NB! Ditt eget lagerrom bør låses med egen hengelås der kun du har tilgang til nøkkelen.

Du kan kjøpe lås fra oss for kr 130,-

Lagerets åpningstid er fra 6.00 til 24.00

 

Som bruker av våre sikkerhetslagre får du tilgang til SotraMiniLager med et elektronisk adgangskort. LAGERNUMMER og ADGANGSKODE

 

Forsikring

Du er selv ansvarlig for å forsikre det du lagrer. Det kan også være at du allerede er forsikret gjennom hjemmets forsikring eller annen forsikring. Kontakt forsikringsselskapet ditt og oppgi adressen på lageret.

bottom of page