top of page
  • Facebook
SOTRAMINILAGER

Åpningstider
06.00 - 23.00 hele året

Kontakt

56 33 19 00 / 905 39 271
post@sotraminilager.no

Valavegen 54 • 5355 Knarrevik • Vestland

Beliggenhet

SotraMiniLager ligger på Valen. Med normale kjøreforhold ca 12 minutter fra Bergen sentrum. Rett over Sotrabroen

BILDER
KART

Trykk på kartet for bedre veibeskrivelse til SotraMiniLager

ANSVAR OG BRUK AV LAGERROMMET

Lagerrommet skal kun benyttes til oppbevaring. Det er ikke tillatt å oppbevare brann eller miljøfarlige og eksplosive produkter i lagerrommet, ei heller dyr av noe slag.  Kjøle og fryseskap og andre gjenstander med tank må være nedtappet og rengjort innvendig før lagring.


Husk at leietaker er ansvarlig for enhver skade som lagrede gjenstander måtte forårsake.  Likeledes er leietaker ansvarlig for skader påført Rulleport, dører vegger og tak i lagerlokale.


Dersom leietagers lager ødelegges av brann eller annet hærverk, bortfaller leieavtalen.
Leietaker kan ikke slippe uvedkommende inn i bygget og er selv ansvarlig for andre som kommer inn med leietakerens kode. Ingen dører skal holdes åpne uten tilsyn.
Lagerlokalet skal ikke benyttes til oppholdsrom.  
Fremleie er ikke tillatt.
Utleier er berettiget til å si opp avtalen ved mislighold.

VILKÅR FOR LAGERLEIE

Leieperioden fornyes automatisk for 1 måned av gangen, regnes fra bestillingsdato.

 

Et purregebyr på 50 kroner forekommer ved forsinket betaling

Oppsigelse skal meldes senes 14 dager før ny leieperiode starter. Oppsigelse kan meldes med mail eller ved bruk av ditt kontaktskjema på SotraMiniLager.no

 

Leietaker skal registrere seg i utleiers online betalingsløsning hvor første månedsleie blir belastet.
Videre vil leie bli automatisk belastet forskuddsvis for 1 måned av gangen. Velger du forskuddsbetaling for 6 måneder er det 10 % rabatt, 12 måneder har 15 % rabatt.
Leien inkluderer felleskostnader som strøm og kommunale utgifter.

Ved manglende betaling vil Utleier stenge lagerrommet med lås, uten varsel. Ved mislighold vil det tillegges purregebyr og renter.

Dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser vil kravet bli oversendt vår inkassoforbindelse.

Vi forbeholder oss retten til kredittsjekk av nye leietagere.

ADGANG 

Leietaker har adgang til sitt lagerrom fra kl. 06.00 til kl. 23.00, alle dager.


Leietaker plikter å holde sitt lagerrom låst med egen lås. Utleier har rett til å ta seg inn i boden for å hindre skade på andre boder, reparasjoner eller ved vedvarende manglende betaling.

 

Ved opphør av leieforholdet må leietaker fjerne alle sine eiendeler fra lageret, lagerrommet skal være ryddet og rengjort.

 

Dersom lagerrommet ikke er tømt den siste leiedagen er utleier berettiget til å besørge tømming for leietakers regning.

FORSIKRING

Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre egne eiendeler. Utleier er ikke erstatningsansvarlig dersom eiendeler blir skadet som følge av brann eller andre forhold. 


Undersøk med ditt forsikringsselskap om din hjemforsikring har dekning for denne type lager

LEIERS MISLIGHOLD

Dersom leie ikke er betalt innen 14 dager etter forfall, har Utleier rett til å deponere ditt innhold i lagerrommet til et annet dersom vedvarende mislighold av betaling.

 

Denne avtalen gir også leietaker sitt samtykke til Utleier å avhende eiendelene i leieobjektet dersom leietaker utøver vesentlig mishold. Det vil ikke bli satt i verk uten tilstrekkelig informasjon.

 

Dersom leien ikke blir betalt ved forfall, ei heller ikke etter utsendt betalingsvarsel, kan Utleier kreve tvangsfravikelse uten søksmål jf. Tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 4-18 og 13-2 tredje ledd pkt.a.


Er leiekontrakten utløpt og Utleier har sendt varsel, kan Utleier uten søksmål kreve tvangsfravikelse Jf. Tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 4 – 18 og 13-2 tredje ledd pkt. b

SOTRAMINILAGER

Åpningstider
06.00 - 23.00 hele året

Kontakt

56 33 19 00 / 905 39 271
post@sotraminilager.no

Valavegen 54 • 5355 Knarrevik

Beliggenhet

SotraMiniLager ligger på Valen. Med normale kjøreforhold ca 12 minutter fra Bergen sentrum. Rett over Sotrabroen

BILDER
Eksempel på minilager
Pakker flyFamilie som lagrer ekser på minilager
BETALINGSMETODER
KART
Kartbeskrivelse av beliggenheten til Sotra Minilager

Trykk på kartet for bedre veibeskrivelse til SotraMiniLager

bottom of page